top of page
DSC_0633.jpg

1. Vojtěch Mečíř

Jilemnický pirát, který poslední čtyři roky strávil doslova zahrabán v zápisech ze zastupitelstva a seznamováním se s procesy na jilemnické radnici. Dnes už má jasnou představu, jak zajistit větší transparentnost a s tím zodpovědnější hospodaření. Dlouhodobě se zasazuje o kvalitnější městskou knihovnu, protože vzdělání je pro něj základní hodnotou. Je ženatý a má tři děti.

DSC_0646.jpg

2. Petra Kalenská

Trápí mne několik věcí. Snažila jsem se zlepšovat naší společnost svou neziskovou / aktivistickou činností v rámci MNOHA SVĚTŮ v Jilemnici, Ženské (s)právy či Týdne pro klima. Stala jsem se odbornicí na lidská práva a několik let jsem pomáhala vládě zlepšovat zákony a vytvářet strategie v oblasti lidských práv, práv dítěte a rovnosti žen a mužů. Ale bez politické moci některé věci prostě nezměníte. I když vládě radíte sebevíc, pokud si vaše rady nevezme za své, nic nezmění. Aktivismus a dobrovolnictví je (či by mělo být) páteří naší společnosti, most mezi společností a politikou. Ale konečné změny v zákonech a úřadech vyžadují politickou podporu.

 

Má kandidatura je tak jen dalším krokem ve snaze zlepšit naší společnost, životy lidí a pomoci ochránit naši planetu. Trápí mne mnoho témat. Řeším lidská práva (právo na tělesnou integritu, právo na vzdělání či právo na dostupné bydlení a zdravotní péči), která jsou vždy hlavním ukazatelem, zda navrhované řešení je správné či nikoli. Chci zásadně podpořit směřování České republiky k uhlíkové neutralitě. A nutné změny, které naší společnost čekají, musí řešit i nejpalčivější problémy, jako je chudoba, levná práce či zadlužení. Nemůžeme si, jako tvorové závislí na určitých planetárních podmínkách, dále dovolit spalovat uhlí, ale nemůžeme ani být bez energie nebo připravit o práci tisíce lidí a neřešit, jak nakrmí sebe nebo své nejbližší.

 

Věřím, že každá a každý můžeme přispět k lepší budoucnosti, je to v našich rukách. Jenže ne všichni mají čas, podporu, energii a chuť se zabývat problémy celé společnosti. Proto jsem se rozhodla kandidovat. Mám vše a mám to teď. Záleží na každém z nás. Ještě máme čas. Trochu.

DSC_0681.jpg

3. Jakub Varvařovský

Po vychození Jilemnického gymnázia jsem studoval v Hradci Králové, Norsku a na Islandu. Pokračoval jsem na Úřad vlády, kde se mým tématem stala chudoba v ČR. Úřad mi ale přišel v mnoha věcech těžkopádný a proto jsem se začal specializovat na oblast nezisku, která je blíže k terénu a každodenní realitě. Kromě toho také často dobrovolničím a uspořádal jsem řadu dobročinných sbírek. Jsem členem kolektivu MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici. Věnuji se sociální spravedlnosti, klimatické změně a transformaci na bezuhlíkovou ekonomiku. V příštích letech se budou zesilovat dopady globálního oteplování na ČR. Už teď nás trápí silná inflace a další ekonomické krize nás čekají. Chci, aby Jilemnice byla na tyto krize připravena.

DSC_1099.jpg

4. Sára Tomášová

Sára Tomášová studovala na jilemnickém osmiletém gymnáziu. Vystudovala obor Poradenství v odborném vzdělávání na České zemědělské univerzitě v Praze a nyní bude ve studiu pokračovat na Univerzitě Palackého v Olomouci oborem Andragogika. Již na gymnáziu se zajímala o dění kolem sebe a stala se členkou uskupení Mnoho světů v Jilemnici, které pořádá sbírky, besedy, přednášky, workshopy a v neposlední řadě i filmový lidskoprávní festival. Mezi její stěžejní témata patří: vzdělávání, feminismus a lidská práva.

honzaplesnik.jpg

5. Jan Plesnik

Student Fakulty strojní ČVUT, kterého trápí, že Jilemnice upadá do zapomnění. Během studií v Dánsku jsem si uvědomil, jak by mělo vypadat město pro lidi a chtěl bych aby Jilemnice skutečně takovou byla. Aby se sem lidé vraceli a chtěli setrvávat. Během studií na Jilemnickém gymnáziu jsem se angažoval v uskupení Mnoho Světů v Jilemnici, kde se doteď dobrovolně staráme o lidskoprávní kulturu a přírodu v oblasti Jilemnice. Přijde mi škoda, že tyto témata visí na skupince dobrovolníků a chtěl bych toto změnit.

DSC_0725.jpg

6. Tereza Sedláčková

Tereza v letošním roce úspěšně dokončila studium na zdejším gymnáziu a v budoucnu by chtěla učit cizí jazyky. V letech 2021/2022 doučovala sociálně chudé děti skrz projekt vedený Diakonií. Jejím přáním je být součástí města, které prosperuje a stará se o své občany.

DSC_0699.jpg

7. Roman Vyšanský

Student historie na Univerzitě Hradec Králové, dokumentarista a lektor. Jako jeden z prvních odhalil netransparentní jednání během projektu jilemnické smuteční síně a dlouhodobě bojuje za lepší zacházení s budovou bývalé městské spořitelny. Zasazuje se o vybudování moderního a dynamického města, ve kterém se bude dobře žít a kde občané budou moci participovat na jeho chodu i mimo volební období.

bila.png

8. Jiřina Kynčlová

Vysokoškolská studentka.

bila.png

9. Martin Černý

Programátor a lyžařský instruktor.

hanka_troja.jpg

10. Hana Trojanová

Vystudovala jilemnické gymnázium, kde hrdě Jilemnici reprezentovala v běžeckém lyžování jak na české, tak i na mezinárodní scéně. Tento červen dostudovala na Vysoké škole ekonomické v Praze bakalářský obor Mezinárodní studia a diplomacie. V navazujících studiích se chce zaměřit na téma migrace, které je nejen v dnešní době více než aktuální.

bila.png

11. Tomáš Burket

.Student strojní fakulty.

bila.png

12. Anna Procházková

Důchodkyně.

bila.png

13. Ivo Máček

Operátor harvestoru.

bila.png

14. Kristýna Svobodová

Operátorka výroby.

bila.png

15. Tomáš Valenta

OSVČ: Isolatér a výrobce slackbordu.

bila.png

16. Jitka Štefanová

Důchodkyně. Bývalá pracovnice FÚ.

bila.png

17. Luboš Běhounek

Programátor

bottom of page